Van Der Valk

Van der Valk Solar Systems är sedan 2009 ett av de snabbast växande företagen inom solindustrin och fokuserar helt på utveckling och produktion av solmonteringssystem för takhöjda tak, platta tak och öppna fält. Van der Valk Solar Systems har också ett kontor och ett lager i Storbritannien och är för närvarande verksamt i 13 länder.