Trina solar

Trina Solar har tre år i rad utsetts av Silicon Valley Coalition Scorecard som det solcellsföretag som tar störst socialt ansvar i form av minimering av slöseri i produktion, produktåtervinning, att upprätthålla goda arbetsförhållanden i produktionen och skapande av nya gröna jobb. Företaget är även delaktigt i FN:s miljöprogram.