Solceller

Hur länge håller en solcellsanläggning?

Våra tillverkare lämnar en effektgaranti på cirka 25 år på själva solpanelerna. Beräkningar visar dock att själva cellerna håller mycket längre med endast en obetydlig effektminskning.
Gällande växelriktarna lämnas garantier på 5 till 12 år beroende på tillverkare, vår tillverkare erbjuder även garantiförlängning.

Hur sköter man en solcellsanläggning?

En solcellsanläggning behöver ingen regelbunden eller avancerad skötsel. Det finns få rörliga delar och systemet sköter sig självt. Växelriktaren som ingår i systemet fungerar även som en övervakare och indikerar eventuella driftsstopp. Vårat växelriktarsystem erbjuder dessutom övervakning ner på panelnivå vilket underlättar om ett eventuellt underhåll behöver ske.

Vad är det för skillnad på solfångare och solceller?

I en solfångare omvandlas solinstrålningen till värme. I en solcell omvandlas solinstrålningen till elektricitet som sedan kan användas lokalt i huset eller skickas ut på elnätet.

SOLENERGI

Vid en kostnadsfri konsultation från oss på Soliva ser vi över hur er fastighet kan passa för en solcellsanläggning. Vi tittar även på andra smarta lösningar för att optimera er elförbrukning för en bättre återbetalningstid.

Solcellspaneler

Anpassningsbara för stort och smått

Vi har två olika storlekar på våra paneler då det ökar möjligheten att anpassa oss till varje fastighets yta och behov. Vi monterar alltid med optimerare då säkerhet och ekonomi är två av dom viktigaste delarna utöver miljö i en solcellsanläggning.

Integrerad lösning

Integrerad lösning utan förlorad effekt! 

Vi på Soliva kan erbjuda en integrerad lösning med riktiga paneler utan förlorad effekt som med andra alternativ på marknaden. Med tanke på att panelerna har full storlek så blir det heller inte fler kopplingar på en anläggning vilket ger samma kvalite som en vanlig solcellsanläggning. Denna lösning är rekommenderad vid ett takbyte eller nyproduktion.

Växelriktare

Vad är en växelriktare?

Elen som produceras i solceller är likström. En växelriktare omvandlar likströmmen till växelström för att anläggningen ska kunna kopplas in på elnätet.

Behöver jag rengöra solcellerna?

-Skandinavien har ett omväxlande klimat med mycket nederbörd. Det regn som kommer hjälper till att hålla panelerna rena.

Behöver jag betala moms när jag säljer överskottsel?

Nej, om din årliga totala försäljning inte överstiger 30 000 kronor exkl. moms är du befriad från att betala moms.

Elcertifikat

Vad är elcertifikat?

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen.

Är det lönsamt med solceller?

Med en solcellsanläggning minskar ditt behov av köpt el, vilket sänker din elkostnad. Eftersom du minskar ditt behov av köpt el blir du dessutom mindre påverkad av framtida förändringar i elpriset.
När anläggningen är avbetalad är solelen så gott som gratis. I dagsläget är det vanligt med avskrivningstider på upp till 8-10 år.

Lönsamheten för din solcellsanläggning påverkas positivt av bidrag eller ROT-avdrag, liksom av skattereduktion och elcertifikat.