Deger Energie

Deger Energie är ett tyskt företag som tillverkar solföljare. Deger Energies effektiva solföljare kan röra sig både vertikalt och horisontellt. Samtidigt tillser det patenterade ljussystemet att varje solföljare alltid söker den ljusaste punkten på himlen. Tekniken baseras på inbyggda ljussensorer som i realtid avgör hur och när en solföljare ska ändra position.