Category Archives: Leverantörer

Van Der Valk

Van der Valk Solar Systems är sedan 2009 ett av de snabbast växande företagen inom solindustrin och fokuserar helt på utveckling och produktion av solmonteringssystem för takhöjda tak, platta tak och öppna fält. Van der Valk Solar Systems har också ett kontor och ett lager i Storbritannien och är för närvarande verksamt i 13 länder.

Phono Solar

Phono Solar är en global och omfattande leverantör av ren energilösning ansluten till SUMEC Group, ett dotterbolag till China Machinery Industry Group, som är ett Fortune 500-företag. Phono Solar har åtagit sig att förse kunderna med enstaka rena energilösningar som täcker högeffektiva solproduktsleveranser, drift och underhåll, energihantering och energilagring. Phono Solar är en konkurrenskraftig global…

Trina solar

Trina Solar har tre år i rad utsetts av Silicon Valley Coalition Scorecard som det solcellsföretag som tar störst socialt ansvar i form av minimering av slöseri i produktion, produktåtervinning, att upprätthålla goda arbetsförhållanden i produktionen och skapande av nya gröna jobb. Företaget är även delaktigt i FN:s miljöprogram.

Ferroamp

Det unika Ferroamp-systemet med en central EnergyHub omvandlar och optimerar solel och energilager. Det självreglerande likströmsnätet – DC nanogrid – kopplar samman enheterna så att energi överförs på ett effektivt sätt. EnergyHub kopplar ihop likströmsnätet med elnätet och styr omvandlingen till och från växelström efter behov.

Jinko Solar

Världens största paneltillverkare Jinko är världens största Tier 1 leverantör av solpaneler, vilket innebär att de besitter stor kompetens inom design och innovation, samt att de själva producerar alla komponenter till sina solcellspaneler. På så sätt har de själva kontroll över hela produktionen och kan därför garantera högre kvalitet.

Canadian solar

Canadian Solar med huvudkontor i Ontario, Kanada är en av världens tre största paneltillverkare. De är en Tier 1 leverantör, vilket innebär att de producerar alla komponenter i deras egna fabriker och därför har full kontroll på alla kvalitetstester. Det innebär även att de har hög kompetens inom innovation och teknik. Canadian Solar har levererat…

Deger Energie

Deger Energie är ett tyskt företag som tillverkar solföljare. Deger Energies effektiva solföljare kan röra sig både vertikalt och horisontellt. Samtidigt tillser det patenterade ljussystemet att varje solföljare alltid söker den ljusaste punkten på himlen. Tekniken baseras på inbyggda ljussensorer som i realtid avgör hur och när en solföljare ska ändra position.

Aerocompact

Aerocompact är specialister på produktion av platta aerodynamiska taksystem för solcellsmoduler. Företaget har fabriker och kontor i både USA och Europa. Under de senaste 3 åren har Aerocompact framgångsrikt installerat 100 MWp i USA och Europa. Med Aerocompact kan solcellspanelerna lutas mellan 5 och 15° beroende på förutsättningar och önskemål. Med rätt lutning efter förhållande…