Aerocompact

Aerocompact är specialister på produktion av platta aerodynamiska taksystem för solcellsmoduler. Företaget har fabriker och kontor i både USA och Europa. Under de senaste 3 åren har Aerocompact framgångsrikt installerat 100 MWp i USA och Europa.
Med Aerocompact kan solcellspanelerna lutas mellan 5 och 15° beroende på förutsättningar och önskemål. Med rätt lutning efter förhållande maximeras alltid produktionen från den tillgängliga takytan.